Διαβητικό Έλκος

2014-11-17T15:31:26+00:00

Έχοντας φτάσει σχεδόν στο τέλος της οξυγονοθεραπείας μου για επούλωση διαβητικού έλκους κάτω άκρου και η οποία έλαβε χώρα στην μονάδα σας (την Υπερβαρική Καταδυτική Ιατρική Αθηνών), επιτρέψτε μου δυο λόγια πολύ σύντομα αναφορικά με τις υπηρεσίες που μου παρείχατε και για τις οποίες έμεινα απόλυτα και βαθιά ικανοποιημένος. Έπειτα από επιπόλαιο τραυματισμό στο αριστερό πέλμα [...]