Αγαπητέ κύριε Βαβάση,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Πανελληνίου Αθλητιατρικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε 1-2 Μαρτίου 2019 στην Αίγλη Ζαππείου, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ενεργό συμμετοχή σας στο επιστημονικό πρόγραμμα του ανωτέρω Συνεδρίου.

Η συνδρομή και επιστημονική συμβολή σας συνέβαλλε στην προσπάθειά μας να καταρτίσουμε ένα επιστημονικό πρόγραμμα αφιερωμένο στην παρουσίαση και ενημέρωση για τις εξελίξεις της Αθλητιατρικής επιστήμη, αλλά και να αναδείξουμε τα μεγάλα προβλήματα αλλά και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στην καθημερινή άσκηση της επιστήμης μας.

Παράλληλα, η συμμετοχή σας στις συνεδρίες  του επιστημονικού προγράμματος συνέβαλε στην υλοποίηση του στόχου της Εταιρείας μας «Ενημερωμένος Επιστήμονας/Υγιής Αθλητισμός» καθώς επίσης και η καθιέρωση σε κάθε επίπεδο της Αθλητιατρικής Επιστήμης στην Ελλάδα.

Σας ευχαριστούμε θερμά και ευελπιστούμε στην ενεργό συμμετοχή και υποστήριξή σας και σε μελλοντικές επιστημονικές δραστηριότητές μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Δρ. Ξενοφών Ρούσσης, MD,PhD

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Ειδικός Αθλητίατρος