ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Η θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο (Υ.Β.Ο.) αποτελεί μια ιδιαίτερα δραστική θεραπευτική παρέμβαση της σύγχρονης Ιατρικής επιστήμης, όπου κατά την οποία αναπνέεται 100% οξυγόνο σε πίεση περιβάλλοντος μεγαλύτερη της 1 ατμόσφαιρας και πραγματοποιείται εντός του υπερσύγχρονου πολύχωρου θαλάμου για 12 καθήμενους ασθενείς.

Η θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο είναι η μόνη θεραπευτική προσέγγιση στην ιατρική επιστήμη που επιτυγχάνει μεταξύ άλλων:

  • Την εξασφαλισμένη Οξυγόνωση των ιστών που έχουν υποστεί βλάβη ξεπερνώντας εμπόδια αιμάτωσης – οξυγόνωσης είτε λόγω οιδήματος -αιματώματος είτε καταστροφής – απόφραξης των μικρών αγγείων.
  • Την εκ των έσω άσκησης Αποιδηματικής δράσης λόγω της φυσικής αντίδρασης αγγειοσύσπασης με περιφερική νόρμο ή υπεροξία, αυξάνοντας την ταχύτητα ροής του αίματος.
  • Της εκ των έσω άσκησης Αντιφλεγμονώδους δράσης εμποδίζοντας την προσκόλληση των λευκοκυττάρων στο ενδοθήλιο (εσωτερικός χιτώνας) των αγγείων, σταματώντας έτσι τον καταρράκτη της φλεγμονής.
  • Την αποκατάσταση της φυσιολογικής αιμάτωσης των βεβλαμένων ιστών μέσω της δημιουργίας νέων μικρών αγγείων (διέγερση του Vascular Endothelial Growth Factor).
  • Την οπωσδήποτε προαγωγή της επούλωσης των ιστών μέσω της διέγερσης των ινοβλαστών (Κολλαγονογένεση), οστεοβλαστών (δημιουργία οστού) και χονδροβλαστών (δημιουργία χόνδρου).
  • Την εξασφαλισμένη προαγωγή της κυτταρικής ενέργειας (αερόβια γλυκόλυση και παραγωγή ΑΤP) και τη συνεπή εύρυθμη κυτταρική λειτουργία (κυτταρικός μεταβολισμός

    Καλέστε τώρα για ενημέρωση.