Οι 5 λόγοι που κάνουν το TheOrtho.Re.Gen. Protocol την ποιό πλήρη και δραστική θεραπευτική προσέγγιση αναγέννησης & επούλωσης στην Ευρώπη:

1. Κατάλληλος Στρατηγικός Συνδυασμός των Δραστικότερων Θεραπευτικών Μέσων που εφαρμόζονται παγκοσμίως. Το θεραπευτικό Σχέδιο που εκπονείται καθορίζει ποια θεραπευτικά μέσα θα εφαρμοστούν και σε ποιο χρόνο στην πορεία της αποκατάστασης.

2. Ομάδα ειδικών που εξειδικεύεται στην αποκατάσταση και την αναγεννητική ορθοπεδική συνεργάζονται και μελετούν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και καθορίζουν τους στόχους και τους τρόπους επίτευξης της πλήρους ίασης στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

3. «Βλέποντας όλη την εικόνα», χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα θεραπευτικά μέσα ανάλογα με το στάδιο της νοσολογίας, θεραπεύοντας τις παράπλευρες συνέπειες αυτής π.χ. μυϊκή ατροφία σπασμός, μεταβολή της ορθής πέδησης κ.α. και διαγιγνώσκοντας τα πιθανά «βαθύτερα» αίτια που οδήγησαν στην εμφάνιση της νοσολογίας.

4. Το θεραπευτικό πρωτόκολλο εκπονείται και εφαρμόζεται για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, «tailored – made», με γνώμονα το ιστορικό της νοσολογίας, το γενικότερο ιστορικό υγείας, την κλινική εξέταση και τον εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο.

5. Καλύπτονται όλες οι ανάγκες του ασθενούς στην πορεία της θεραπείας της νοσολογίας, παρέχοντας ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση από τα Υλικά μείωσης των φορτίων και προστασίας οστών, μυών και τενόντων, ως και επιλεγμένες Φυσιοθεραπευτικές θεραπείες.