Η Διαμαγνητική Αντλία είναι μια καινοτόμος μοναδική στο είδος της, συσκευή που παράγει ένα χαμηλής συχνότητας υπερπαλμικό μαγνητικό πεδίο εντάσεως 2 Tesla (20.000 Gauss).

Δράσεις:

Λόγω των χαρακτηριστικών της, η συσκευή έχει άμεση επίδραση στους βιολογικούς ιστούς κατά τέσσερις τρόπους:

  • Δράση στο οίδημα και την αιματική κυκλοφορία

Η Διαμαγνητική Αντλία επιδρά μηχανικά με άμεση δράση στην απώθηση των υγρών σε μια περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα στο οίδημα που εμφανίζεται σε ιστούς μετά από τραυματισμό.

Η εφαρμογή του μαγνητικού πεδίου μεγάλης εντάσεως επιδρά στα πολύ μικρά αγγεία και κατά συνέπεια την αύξηση της αιματικής κυκλοφορίας.

  • Ενδογενής Βιοδιέγερση (Αντιφλεγμονώδης και Επουλωτική δράση)

Το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο (οι παλμοί της Διαμαγνητικής Αντλίας) ρυθμίζει το ηλεκτρικό δυναμικό των τραυματισμένων κυττάρων και την αντλία νατρίου-καλίου με αποτέλεσμα την έντονη οξυγόνωση, τη βελτίωση της αιμάτωσης (αγγειοδιαστολή) ασκώντας αντιφλεγμονώδη δράση και αύξηση  της βιολογικής δραστηριότητάς των κυττάρων (Επούλωση).

  • Έλεγχος του Πόνου

Η Διαμαγνητική Αντλία εκπέμπει μία συγκεκριμένη συχνότητα (230 kHz), η οποία αλληλοεπιδρά άμεσα με τους υποδοχείς του πόνου με αποτέλεσμα τη βελτίωση του πόνου (αύξηση του ουδού του πόνου).

 

  • Προώθηση (εμφύτευση) φαρμάκων και ουσιών

Με την Διαμαγνητική Αντλία, είναι δυνατόν να προωθηθούν εντός του ιστού μόρια (π.χ. φάρμακα και ουσίες) με καθαρά μηχανικό τρόπο, σε βάθος ως και 7 εκατοστά εντός του ιστού, και την ποσότητα της δραστικής ουσίας που παραδίδεται στην περιοχή μέχρι 95%. Έτσι, δραστικές ουσίες λειτουργούν τοπικά στην πάσχουσα περιοχή, παρέχοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποφεύγοντας τις παρενέργειες αυτών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ρώτηση