ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καθώς περισσότεροι ασθενείς με COVID-19 αναρρώνουν καθημερινά, έχει φανεί μια νέα επιπλοκή του ιού: Τα παρατεταμένα συμπτώματα COVID-19, σε έναν αυξανόμενο πληθυσμό ατόμων που βιώνουν ένα ευρύ φάσμα μακροχρόνιων συμπτωμάτων, μετά την ανάρρωση τους από την οξείαφάση, που αναφέρονται ως “παρατεταμένο COVID”, μακροχρόνιο σύνδρομο COVID, “LONG COVID”, “συνθηκών μετά το COVID”, σύνδρομο μετά το COVID-19.

Τα πιο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν νευρογνωστική δυσλειτουργία και κόπωση. Αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται σε ασθενείς που έχουννοσήσει ακόμη και με ήπια συμπτώματα του ιού, έχουν αναρρώσει από το COVID-19 και είναιαρνητικοί με COVID-19,και παρουσιάζονται για περισσότερο από 4 έως 12 εβδομάδες ή μήνεςκαι δεν εξηγείται από άλλη διάγνωση.

Το 10% και 20% των ατόμων που διαγνώστηκαν αρχικά με οξεία COVID-19 θα συνεχίσει να αναπτύσσει συμπτώματα του μακροχρόνιου COVID.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Οι πιθανοί μηχανισμοί που θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνοι για αυτά τα μακροπρόθεσμα συμπτώματα είναι:

Α. Η ενδοθηλιακή βλάβη και η υπερ-πηκτικότητα που αυξάνει τον κίνδυνο αγγειακής δυσλειτουργίας και αυξημένος κίνδυνος απόφραξης μικρών και μεγάλων αγγείων με αποτέλεσμα μικρο- έμφρακτα, Για τους λόγους αυτούς παρατηρείται υψηλός επιπολασμός εμφράγματος του μυοκαρδίου, ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων και πνευμονικής εμβολής στους ασθενείςπάσχοντες από λοίμωξη COVID-19.

Β. Η ανεξέλεγκτη συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση την επονομαζόμενη «καταιγίδα» κυτοκινών. Στο Κεντρικό νευρικό Σύστημα ονομάζεται δε νευρο-φλεγμονη και είναι η αιτία της τοπικής υποξίας (εγκεφαλικής υποξίας) στον εγκεφαλικόιστό.

Γ. Η παρατεταμένη υποξία των ιστών παίζει σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία του μακροχρόνιου COVID. Η συστηματική υποξία μπορεί να προκύψει από πνευμονική δυσλειτουργία καθώς και λόγω της αγγειακής βλάβης. Η λειτουργικότητα του εγκεφάλου και η αναγεννητική ικανότητα είναι πολύ ευαίσθητα σε οποιαδήποτε μείωση της παροχής οξυγόνου.

Μία από τις επιλογές για την αντιστροφή της υποξίας, τη μείωση της νευροφλεγμονης και την προαγωγή της νευροπλαστικότητας της επούλωσης του εγκεφάλου, είναι η θεραπεία με Υπερβαρικο Οξυγόνο (HBOT).

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Τα πέντε πιο συνηθισμένα συμπτώματα που αναγνωρίζονται μετά το COVID είναι κόπωση (58 % έως και στο 65 %), κεφαλαλγία (44%), διαταραχές ανωτέρων εγκεφαλικών λειτουργιών- γνωστικές λειτουργίες- (που περιγράφονται στη βιβλιογραφία ως «ομίχλη εγκεφάλου») και συναισθηματικά ελλείμματα όπως άγχος και κατάθλιψη. (27%), τριχόπτωση (25%), και δύσπνοια και βήχας (24%).

Η κόπωση που βιώνουν αυτοί οι ασθενείς μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρή, εμποδίζοντάς τους να εκτελέσουν τη συνήθη εργασία και τις δραστηριότητές τους. Οι ασθενείςσυχνάαναφέρουναδυναμία να σκεφτούν ή έντονηκούρασηαν προσπαθήσουν να συγκεντρωθούν, πνευματικήκόπωση για να παρακολουθήσουν μια συζήτηση, να διαβάσουν και να δουν τηλεόραση καθώς και διαταραχές πρόσφατης μνήμης.

Η ηλικιακή ομάδα που επηρεάζεται περισσότερο από το μακροχρόνιο COVID τείνει να είναι οι οικονομικά ενεργοί ενήλικες. Το μεγαλύτεροποσοστό των πασχόντων, ως και 60%, είναι γυναίκες, και η μέση ηλικία των συμμετεχόντων είναι 47,5 έτη (εύρος 24-74).

Γενικά οι ασθενείς που πάσχουν από παρατεταμένοCOVID, ή LongCovid, έχουν αναφέρει ότι βιώνουν ένα ή πολλά από τα ακόλουθα συμπτώματα:

 1. Κόπωση ή εύκοληκόπωση με μικρήπροσπάθεια.
 2. Ομίχλη εγκεφάλου
 3. Πονοκέφαλος
 4. Απώλεια οσμής ή γεύσης
 5. Ζάλη στην ορθοστασία
 6. Αίσθημα καρδιακών παλμών
 7. Πόνος στο στήθος
 8. Δυσκολία στην αναπνοή ή δύσπνοια
 9. Βήχας
 10. Πόνος στις αρθρώσεις ή στους μυς
 11. Κατάθλιψη ή άγχος
 12. Πυρετός
 13. Συμπτώματα που επιδεινώνονται μετά από σωματικές ή ψυχικές δραστηριότητες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αν και οι περισσότεροι ασθενείς με παρατεταμένο COVID παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα, επί του παρόντος, οι ειδικές θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες, με ακόμη λιγότερες διαθέσιμες επιλογές για όσους πάσχουν από κόπωση. Οι περισσότεροιπροσπαθούν να βοηθηθούν με το πέρας του χρόνου, μέσω ανάπαυσης

Μία από τις επιλογές για την αντιστροφή της υποξίας, τη μείωση της νευροφλεγμονης και την προαγωγή της νευροπλαστικότητας είναι η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία.

Η θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο χρησιμοποιείται παγκοσμίως και μελετάται με κλινικές μελέτες, ως αποτελεσματική μορφή θεραπείας για τα παρατεταμένα συμπτώματα COVID-19 λόγω της ικανότητάς της να αντιστρέφει την υποξία, να μειώνει τη νευρο-φλεγμονή και να βελτιώνει την οξυγόνωση των ιστών μεταξύ άλλων οφελών.

Πιο συγκεκριμένα η θεραπεία με Υπερβαρικο Οξυγόνο:

 1. Αίρει την Υποξία των ιστών, εξασφαλίζονταςτην οξυγόνωση τους.
 2. Ευνοεί την επαναιμάτωση των υποξικών- ισχαιμικών ιστών μέσω είτε της βελτίωσης του ενδοθηλίου των αγγείων με αποτροπή της θρόμβωσης τους είτε μέσω της δημιουργίας νέων αγγείων (Αγγειογένεση).
 3. Ασκώντας ισχυρή Αντιφλεγμονώδης και Αποιδηματική δράση και αίροντας τη συστηματική εμμένουσα φλεγμονή.
 4. Προάγει την επούλωση των Ιστών.

Οι βασικές αυτές δράσεις των Θεραπειών με Υπερβαρικό Οξυγόνο είναι υπεύθυνες για την χρήση του ως ένας έντονα δραστικός τρόπος θεραπείας των παρατεταμένων συμπτωμάτων της Covid-19, παγκοσμίως, προάγοντας τη νευροπλαστικότητα και βελτίωση της γνωστική λειτουργίας ακόμη και μήνες μετά την οξεία προσβολή.