Στα τέλη Φεβρουαρίου (27 Φεβρουαρίου) ο Δρ. Zhong Nanshan, διευθυντής του τμήματος Υπερβαρικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου της Wuhan Κίνας ανακοίνωσε την επιτυχή θεραπεία βαρέων πασχόντων ασθενών με Κορωνοιό (COVID-19) με τη χρήση Θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο.
Η βελτίωση και εν τέλει η ίαση αυτών των σοβαρών περιστατικών αντικειμενικά και υποκειμενικά ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας συνεδρία όπου ανασχέθηκε άμεσα η επιδείνωση της Υποξίας και σταδιακά βελτιώθηκαν τα συμπτώματα δύσπνοιας, στηθάγχης, πονοκεφάλου των γαστρεντερικών διαταραχών καθώς και των νευρολογικών συμπτωμάτων και νοητικής κατάστασης των ασθενών. Κατά τη διάρκεια των 5 ημερών της θεραπείας οι αξονικές τομογραφίες των πνευμόνων βελτιώνονταν σημαντικά μέχρι πλήρους ίασης των σοβαρών αυτών περιστατικών. (Δείτε εδώ)

Στις 31/3/2020 και 2/4/2020 τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Karolinska Hospital Σουηδίας (Δείτε εδώ), και NYU Winthrop Hospital Νέας Υόρκης των ΗΠΑ (Δείτε εδώ) αντίστοιχα, ανακοίνωσαν ευρέως φάσματος μελέτες για τη χορήγηση Υπερβαρικού Οξυγόνου σε ασθενείς πάσχοντες από Κορωνοιό (COVID-19). Η μελέτη δε της Σουηδίας εξετάζει την δράση του Υπερβαρικού Οξυγόνου στην ελάττωση του ιικού φορτίου του Κορωνοιού (viralload).

Το σκεπτικό για την χορήγηση Υπερβαρικού Οξυγόνου σε αυτούς τους ασθενείς είναι αφενός ότι τα υψηλότατα ποσοστά θνησιμότητας (θανάτου) σε ασθενείς με Κορωνοιό που αναπτύσσουν Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας (ARDS-SARS) 61.5-90%, σχεδόν διπλάσια της θνησιμότητας του ARDS οποιασδήποτε άλλης αιτίας και αφετέρου τις γνωστές και ήδη αποδεδειγμένες ιδιότητες της θεραπείας με Υπερβαρικού Οξυγόνου. Δηλαδή, της γρήγορης λύσης της υποξαιμίας (λίγο οξυγόνο) μέσω της υπεροξυγόνωσης, και της γνωστής, εδώ και έναν αιώνα, αντιφλεγμονώδους δράσης, προκειμένου να ελαττωθεί η καταιγιστική φλεγμονώδη αντίδραση (καταιγίδα Κυττονινών – CytokineStorm), που παρατηρείται στους ασθενείς με Κορωνοιό (COVID-19), προκαλώντας γρήγορη επιδείνωση της κατάστασης υγείας τους.

Όπως ανέφερε ο Δρ. Zhong Nanshan «The mortality rate of critical patients in Wuhan is close to 60%, and we are trying to solve the problem of hypoxia, HBOT is the strongest non-invasive oxygen therapy». Δηλαδή «Το ποσοστό θνησιμότητας των βαρέων περιστατικών στη Wuhan είναι κοντά στο 60% και προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα της υποξίας. Το HBOT (Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο) είναι η ισχυρότερη μη επεμβατική οξυγονοθεραπεία».

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η Μονάδα μας, και κατόπιν συνομιλίας με το Δρ. Paul Harch στη Νέα Υόρκη ΗΠΑ, επιφυλάσσεται για τη χρήση της Θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο σε υψηλές δόσεις που θα διενεργούνται στους ασθενείς στο Karolinska Hospital της Σουηδίας, και συντασσόμαστε περισσότερο με τις προτάσεις των ιατρών στο NYU Winthrop Hospital Νέας Υόρκης των ΗΠΑ και του Γενικού Νοσοκομείου της Wuhan Κίνας.

Όπως σε όλα τα φάρμακα, έτσι και στο Υπερβαρικό Οξυγόνο, η δόση ανάλογα με το στάδιο της νόσου και τον ασθενή, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος.

Στη Μονάδα μας διενεργούνται ιδιαίτερα πρωτότυπα πρωτόκολλα για την Ευρώπη και μεταξύ των λίγων κέντρων παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας τη θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο μαζί με ενδοφλέβια ή δια του στόματος χορήγησης συμπληρωμάτων με αντιφλεγμονώδη-αντιικο και ανοσοενισχυτικό χαρακτήρα (Δείτε εδώ)

Τα Πρωτόκολλα είναι :

  1. Πρωτόκολλο Ενίσχυσης του Ανοσοποιητικού σε υγιείς ανθρώπους

  2. Πρωτόκολλο Ενίσχυσης του Ανοσοποιητικού σε Ευπαθείς ομάδες ανθρώπων

  3. Αντί-ιϊικο/Αντί-μικροβιακό Πρωτόκολλο Ενίσχυσης του Ανοσοποιητικού