Έναρξη εφαρμογής του θεραπευτικού πρωτοκόλλου: The OrthoReGen Prototcol

Η Υπερβαρική Καταδυτική Ιατρική Αθηνών ανακοινώνει με τιμή την αποκλειστική συνεργασία της με τη White Clinic Europe.

Η White Clinic ιδρύθηκε και λειτουργεί από ομάδα ειδικών που εξειδικεύεται στη μελέτη και εκπόνηση των δραστικότερων θεραπευτικών πρωτοκόλλων στη βιβλιογραφία, στα πεδία εφαρμογής τους, που οδηγούν σε ολοκληρωμένη και πλήρη ίαση στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Η συνεργασία μας με τη White Clinic Europe θα εγκαινιαστεί με το δραστικό και πληρέστερο, στην ορθοπεδική αναγεννητική, θεραπευτικό πρωτόκολλο «The OrthoReGen Protocol

Το The OrthoReGen Protocol ή απλά το The OrthoReGen είναι το δραστικό θεραπευτικό πρωτόκολλο που ανέπτυξε η White Clinic Europe και αποτελεί τον κατάλληλο στρατηγικό συνδυασμό και την πληρότητα των δραστικότερων θεραπευτικών μέσων που έχουν αποδειχθεί παγκοσμίως, επιτυγχάνοντας την ολοκληρωμένη και πλήρη ίαση στο συντομότερο χρονικό διάστημα σε παθήσεις της ορθοπεδικής νοσολογίας.

Το The OrthoReGen Protocol ή απλά το The OrthoReGen είναι το δραστικό θεραπευτικό πρωτόκολλο που ανέπτυξε η White Clinic Europe και στην ελεύθερη επεξηγηματική μετάφραση είναι ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο (Protocol) της Αναγεννητικής (ReGeneneration) Ορθοπεδικής (Orthopedic).

Το The Ortho ReGen Protocol περιλαμβάνει:

  • Το The OsteoReGen. Protocol που είναι το θεραπευτικό πρωτόκολλο Αναγεννητικής Ορθοπεδικής με την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα παθήσεων Οστών και Χόνδρων όπως είναι το Οστικό Οίδημα, η Άσηπτη Νέκρωση Οστών και η Οστεοαρθρίτιδα.
  • Το The MuscleReGen Protocol που είναι το θεραπευτικό πρωτόκολλο Αναγεννητικής Ορθοπεδικής για παθήσεις Μυών και Τενόντων όπως είναι οι Μυϊκές Θλάσεις, Διαστρέμματα και οι Τενοντίτιδες.
  • Το The SportsReGen. Protocol που είναι το θεραπευτικό πρωτόκολλο Αναγεννητικής Ορθοπεδικής για Αθλητικές Κακώσεις, την Πρόληψη τους και την προαγωγή της αθλητικής απόδοσης.
    Ρωτήστε για περισσότερα