Άνδρας 55 ετών μετά από πτώση από σκάλες (Νοέμβριος), υπέστη τραυματισμό με ρήξη συνδέσμου ακρωμικοκλειδικής άρθρωσης και μωλωπισμούς στα πόδια.

Τις πρώτες 15 ημέρες από τον τραυματισμό δεν είχε κανένα ιδιαίτερο σύμπτωμα πλην ηπίας δυσχέρειας που από αποδόθηκε στον τραυματισμό. Κατόπιν, ξεκίνησε ηπιότατος πόνος εσωτερικά στο δεξί γόνατο που εξελίχθηκε σε εντονότερο πόνο που τον οδηγούσε σε χωλότητα.

Λόγω του πόνου, 1 μήνα μετά τον τραυματισμό διενέργησε Μαγνητική Τομογραφία όπου φάνηκε έντονο οστικό οίδημα έσω μηριαίου κονδύλου σε έκταση και βάθος, υποχόνδριο οίδημα δίκην «λαβής κάδου» και υποχόνδριο κάταγμα, συνδεσμική φλεγμονή έσω διαμερίσματος και μηνισκική βλάβη.

Κατόπιν σύστασης του θεράποντος ορθοπεδικού του, απευθύνθηκε στη Μονάδα μας μετά από 1 μήνα περίπου από τη διενέργεια της Μαγνητικής τομογραφίας (Ιανουάριος), και ξεκίνησε το θεραπευτικό του σχέδιο που περιλάμβανε:

α. 13 θεραπείες με Υπερβαρικό Οξυγόνο + 4 Θεραπείες Διαμαγνητικής Αντλίας 
β. Φαρμακευτική αγωγή NutriReGen Formulas
γ. Μερική Αποφόρτιση (όχι πλήρης λόγω της κάκωσης του ώμου).

Μετά τη πρώτη εβδομάδα της έναρξης του θεραπευτικού σχεδίου ο ασθενής είχε ύφεση του πόνου και της κινητικότητας του άκρου. Μετά από 20 ημέρες από το πέρας της θεραπείας του διενέργησε νέα μαγνητική τομογραφία (Φεβρουάριος) με πλήρη ίαση του οστικού οιδήματος του υποχόνδριου οιδήματος και κατάγματος καθώς και των συνδεσμικών φλεγμονών.

Αν και στη βιβλιογραφία αναφέρεται, σε ανάλογης σοβαρότητας οστικό οίδημα με τις συνοδές κακώσεις, απεικονιστική (με τη Μαγνητική τομογραφία) μεταβολή σε 3-6 μήνες, ο ασθενής μας ακολουθούντας το συνδυασμό των δραστικότερων επουλωτικών μέσων πέτυχε την πλήρη κλινική και απεικονιστική ύφεση σε λιγότερο από 1 μήνα.

Βοηθητικά στοιχεία για τη παρακολούθηση των παρατιθέμων εικόνων μαγνητικής Τομογραφίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κίτρινα Βέλη : Τα όρια του οστικού οιδήματος (λευκή απεικόνιση) αυξημένο σήμα στη μαγνητική.

Κίτρινο Βέλος πάνω και αριστερά της εικόνας, ο τύπος της μαγνητικής απεικόνισης.

Κόκκινο Βέλος: Υποχόνδριο οίδημα δίκην λαβής Κάδου και το υποχόνδριο κάταγμα.

Πράσινο Βέλος: Συνδεσμική Φλεγμονή.

Δείτε περισσότερα και ΕΔΩ