Οστεονέκρωση Γνάθου και Θεραπεία με Υπερβαρικό οξυγόνο

Pavlos Vavasis HBOT Leave a comment   , , ,

Picture1 Picture2

Η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο έχει κριθεί αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της οστεοακτινονέκρωσης, όπου και εφαρμόζεται ευρέως. Με την εφαρμογή του υπερβαρικού οξυγόνου αυξάνεται σημαντικά το ποσό του οξυγόνου που μεταφέρεται στους ιστούς. Η αύξηση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στους ιστούς που έχουν ακτινοβοληθεί, προάγει την αγγειογένεση, τον πολλαπλασιασμό ινοβλαστών, την παραγωγή κολλαγόνου και τελικά τη δημιουργία νεόπλαστου κοκκιώδους ιστού γύρω από το νεκρωτικό τμήμα του οστού. Τα ποσοστά επιτυχίας στην οστεονέκρωση γνάθου στη μονάδα μας ξεπερνούν το 90%.