Η γέννηση της ιατρικής των καταδύσεων και η θεραπεία της νόσου δυτών

Pavlos Vavasis HBOT Leave a comment   ,

dragerTo 1917 γεννήθηκε η σύγχρονη ιατρική των καταδύσεων και η θεραπεία της νόσου δυτών, όταν ο Drager επινόησε ένα σύστημα για την αντιμετώπιση των καταδυτικών ατυχημάτων, όπου και αναφέρονται τα πρώτα πιθανά οφέλη από τη χρήση του οξυγόνου υπό πίεση για τη θεραπεία της νόσου των δυτών.