Χειρουργικα

  • Διαβητικό Πόδι
  • Χρόνια Έλκη
  • Εγκαύματα.
  • Αναερόβιες / Μεικτές Φλεγμονές μαλακών μορίων
  • Νεκρωτικές φλεγμονές μαλακών μορίων