• Επαπειλούμενα – Ισχαιμικά μοσχεύματα
  • Προετοιμασία του εδάφους υποδοχής μοσχεύματος
  • Επιτάχυνση αποκατάστασης μετά από επεμβάσεις αισθητικής