Ουρολογικα

  • Διαταραχές αιματώσεως (υπογονιμότητα)
  • Χρόνια Προστατίτιδα
  • Μετακτινικές διαταραχές
  • Ισχαιμικές Διαταραχές Όρχεων