Ογκολογικα

  • Οστεονέκρωση
  • Eπιπλοκές από ακτινοβολία καρκίνου μαλακών μορίων.
  • Αιμορραγική κυστίτιδα
  • Μετακτινική κολίτιδα – πρωκτίτιδα.
  • Διαταραχές βραχιόνιου πλέγματος μετά από ακτινοβολία καρκίνου μαστού.
  • Μετακτινικές διαταραχές Κεφαλής-Τραχήλου
  • Μετακτινικές διαταραχές Λάρυγγος
  • Μετακτινικές διαταραχές Εγκεφάλου, Μετακτινική Μυελίτιδα
  • Μετακτινικές διαταραχές θωρακικού τοιχώματος, κοιλιάς, πυέλου.