Αγγειοχειρουργικα

  • Ισχαιμία – θρόμβωση αγγείων ακρών.
  • Νόσος Burger.
  • Περιφερική αγγειακή νόσο