Τι είναι η Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο;

Οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν χωρίς τροφή για εβδομάδες χωρίς νερό για ημέρες αλλἀ μόνο λίγα λεπτά χωρίς οξυγόνο. Το οξυγόνο είναι η βάση της ζωής, αν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να σημαίνει τη δισφορἀ μεταξύ ζωής και θανάτου, κώμα και πνευματική εγρήγορση, παρἀλυση και κίνηση, ασθένεια και υγεία. -Richard Neubauer

 

Η Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο ή Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία (ΥΒΟ) είναι η εισπνοή 100% οξυγόνου σε αυξημένη πίεση [(δηλ. σε πίεση περιβάλλοντος μεγαλύτερη της μιας ατμόσφαιρας (1 ΑΤΜ)]. Διενεργείται εντός ειδικού θαλάμου (θάλαμος αποσυμπίεσης). Το κέντρο μας διαθέτει υπερσύγχρονο, πολύχωρο, τελευταίας γενιάς θάλαμο αποσυμπίεσης. Με την εισπνοή οξυγόνου σε Υπερβαρικό περιβάλλον, το οξυγόνο διαλύεται στο αίμα έως και 20 φορές περισσότερο και έτσι ο οργανισμός μπορεί να μεταφέρει περισσότερο οξυγόνο σε περιοχές με επηρεαζόμενη αιμάτωση π.χ. περιοχές που έχουν οίδημα, φλεγμονή, αγγειακά κ.λ.π προβλήματα. Με τη Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο βελτιστοποιείται η δράση της θεραπευτικής αγωγής, περιορίζοντας την έκταση της βλάβης και επιταχύνοντας την επούλωση και την ίαση.

 

 

Εφαρμογές θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο: